0431-65 00 65

Villans Tandvård tillämpar samma prislista som Folktandvården Skåne och Region Skåne använder. Den följer i stort sett referentsprislistan som statliga Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket räknat fram med utgångspunkt från normal tidsåtgång och materialkostnader.

Referensprislistan hittar du på deras hemsida om du klickar på länken här bredvid.

Priser