0431-65 00 65

Om det är så att du behöver en mer omfattande behandling finns det i många fall olika alternativa behandlingar.


Det finns i allmänhet både estetiska och funktionsskillnader.

Därför kan kostnaden för dig som patient bli väldigt olika, till exempel för att Försäkringskassan i många fall inte ersätter hela kostnaden för implantat.


Vi behöver ibland göra en mer omfattande undersökning för att ta fram alternativa behandlingsplaner och kostnadsförslag.

Då tillkommer en kostnad för utredningen och för extra röntgenundersökning.

Kostnadsförslag