0431-65 00 65

Vi vill helst att du betalar med kort.


Om du behöver en större behandling sprids kostnaden normalt ut på två eller flera månader, eftersom all behandling oftast inte kan göras på en gång.


Om du ändå inte har möjlighet att betala allt på en gång finns möjlighet att delbetala.


Då gör vi först en undersökning, som du får betala 995 kr för.

Sedan gör vi en behandlingsplan och kostnadsberäkning med hänsyn till Försäkringskassans högkostnadsskydd.


När vi är överens om totalkostnaden skickar vi en förfrågan till ett företag som heter Fortus Finans direkt från vårt system.

Om de godkänner får du efter varje besök en faktura, som skall betalas inom 14 dagar.

Du kan få delbetala i din egen takt om du skapar en login hos Fortus Finance.

Betalning