0431-65 00 65

En basundersökning hos oss tar lite längre tid än vanligt eftersom vi gör det väldigt noggrant och är angelägna om att förklara så att du förstår vad du eventuellt har för problem och vad vi och inte minst du själv kan göra för att förbättra din munhälsa.


Vi tar röntgenbilder, kollar eventuella hål, tandsten, plack och tandkött, tar bort tandsten om du inte har mycket och dokumenterar din munstatus.


Vi ger dig gärna ett utskrivet undersökningsprotokoll.

Om du loggar in på vår eTand-sida kan du komma åt ditt undersökningsprotokoll och eventuellt kostnadsförslag hemifrån.


Om det behövs mer omfattande behandlingar gör vi kompletterande undersökningar med bl.a panaromaröntgen för att få ett fullständigt underlag för t.ex. implantatbehandling.

Undersökningar

Basundersökning av dina tänder
Panoramaröntgen